Perquè som molt més que un portal d'ocupació, un portal internacional de reclutament

Disseny de  Plans de Carrera i Programes de Desenrotllament Individual – PDI –

EN QUÈ CONSISTIX?
COM  TREBALLEM?
BENEFICIS

La seua Organització té en els  Plans de Carrera una excel·lent oportunitat per a motivar i implicar als seus  Llocs Clau,  Llocs d'Alt Risc i  Llocs d'Alt Potencial en la vida de l'empresa, construint el seu futur professional en el marc de la cultura d'empresa.

Dissenya els  plans de carrera per a personal dels seus clients com a projectes de formació individualitzats. Els nostres especialistes analitzen el perfil biogràfic, la formació, la trajectòria de carrera, el potencial professional, el perfil de la personalitat, la valoració de  l'exercici, els objectius i aspiracions professionals, i la valoració de l'aprenentatge del subjecte en qüestió.

 Col·laborem amb els seus responsables de Recursos Humans en la implantació de tals  Plans en la seua Companyia.

Els nostres Programes i  Plans de Carrera se centren en els aspectes que realment fomenten i sostenen el desenrotllament professional dels equips de treball i líders.

 Ajudem a les persones a augmentar el seu autoconsciència, desenrotllar les seues competències i comprendre l'efecte que produïxen en els altres i el seu rendiment.

 Treballem amb els nostres clients per a entendre quines característiques es necessiten per a  aconseguir l'èxit i les  comparem amb el seu rendiment actual.

Els  ajudem a centrar-se en els aspectes clau i a dissenyar un pla per a millorar-los.

Realitzat l'anàlisi,  dissenyem el Pla de Carrera tenint en compte la gestió de personal, la formació, la rotació, la promoció, la cobertura de l'organització del  lloc en el temps planificat, per la persona adequada.

 • - La dotació a la  Direcció d'un sistema que permeta una gestió planificada de les persones d'alt potencial, la garantia per a l'empresa que existirà una cobertura dels  llocs directius i que les persones de  Direcció tindran una dinàmica de desenrotllament.
 • - La nostra capacitat per a ajudar les persones amb més talent de la seua organització es basa en la nostra àmplia experiència i en una investigació detallada sobre el desenrotllament de les persones.
 • - Sens dubte, els nostres programes li reportaran millores significatives i sostenibles.
 • - Els programes de desenrotllament comprenen una sèrie d'activitats:
 • · Coaching individual i intensiu, centrat en el desenrotllament del talent del professional.
 • · Programes de desenrotllament per a grups de directius, enfocats en les capacitats necessàries per a arribar a ser un bon líder.
 • · Programes d'equip que aprofundixen en les característiques que ha de tindre una organització eficaç.
 • · Programes per al desenrotllament d'estratègies de canvi cultural corporatiu.
 • - El nostre enfocament es basa en conceptes ben documentats.
 • -  Personalitzem el disseny d'este enfocament a fi d'aprofundir en la problemàtica concreta de cada client. Ben sovint, les dades arreplegats en els programes poden servir per a analitzar distints temes que han de ser tinguts en compte per l'organització.
 • - Tots els nostres programes es basen en la creença que el feedback és el primer pas per a millorar professionalment.
 • -  Cambra de València és conscient de la crucial importància de la Planificació dels  Plans de Carrera de la seua Organització i del disseny de cada carrera dins d'un Projecte Global d'Empresa, que harmonitze demandes i ofertes dins del seu desenrotllament a curt, a  mig i a llarg termini.

Counselling per a líders d'equip i Directius

EN QUÈ CONSISTIX?
COM  TREBALLEM?

Hem identificat, i cada vegada amb més freqüència i demanda per part dels nostres clients, la necessitat d'oferir el servici de “Suport Psicològic a Directius”. Curiosament, la major part dels Directius que  demanden este suport són professionals d'èxit, com probablement ho siga vosté.

El nostre servici és exclusiu:

 • - Els professionals que tutelen este servici són psicòlegs i  coachers d'empresa. No obstant això, no es tracta d'una teràpia o d'un procés de suport amb un enfocament professional i dins del context laboral.
 • -  Partim de la base de la nostra experiència,  la qual cosa ens permet brindar al directiu el que necessita realment. El nostre Pla es basa en dos pilars fonamentals:
 • · Personal:  Treballem amb vosté analitzant, potenciant i  readreçant-ho, primer, en la seua faceta personal i, després, en el seu vessant professional en el si de l'organització on ocupa un  lloc clau.
 • · Empresarial:  Identifiquem quines persones són clau en la seua organització per a “ impulsar-li” i  recolzar-li quan nosaltres no ens trobem al seu costat, i li  ajudem a guiar-les i gestionar-les.

Avaluacions Psicotècniques en l'àmbit organitzacional

EN QUÈ CONSISTIX?
COM  TREBALLEM?
BENEFICIS

Dins dels nostres servicis,  facilitem l'externalització d'avaluacions psicotècniques, tant individuals com per a grups o grans col·lectius.

L'administració de les avaluacions psicotècniques, està gestionada per part d'un equip de psicòlegs altament qualificats en el passe de bateries de tests, l'objectiu del qual és conéixer en profunditat als subjectes objecte d'avaluació, capaços d'identificar fortaleses i debilitats molt difícils de detectar eficaçment amb altres mètodes.

Els instruments o proves psicotècniques són fonamentals en l'obtenció de dades que van més enllà del que el candidat transmet, a través del discurs conscient en l'entrevista laboral, podent obtindre informació sobre la personalitat i inferir el seu mode habitual d'actuar enfront de diverses situacions i concloure finalment si la persona posseïx les competències necessàries per a  exercir-se en determinada posició.

 Apliquem tècniques psicomètriques que consistixen en un mesurament estandarditzada d'àrees vinculades a l'estil de pensament del candidat, personalitat, aptituds, capacitat intel·lectual, intel·ligència emocional, capacitat d'afrontament davant de situacions d'estrés permanent o situacional i la seua capacitat per a resoldre diversos tipus de situacions.

En definitiva, l'ús d'estes ferramentes i instruments d'avaluació són determinants a l'hora de

 • minimitzar els riscos en el procés d'avaluació i predicció de la conducta tant individual com grupal.
 • Reduir les probabilitats d'invertir temps i diners en una persona que no s'encaixa en el perfil, competències o factors de personalitat.

Més serveis

Estratègia, organització i desenrotllament del Capital Humà

MÉS INFO

Clima, motivació i màrqueting intern

MÉS INFO

Reclutament, selecció,  headhunting i processos de desvinculació corporativa

MÉS INFO