Avaluació i Diagnòstic de necessitats Formatives i Competències Corporatives

 Disseny i implantació de Sistemes d'Avaluació per Competències,  Valors, Feedback de 360° i Programes d'Assesment & Development Center

EN QUÈ CONSISTIX?
COM  TREBALLEM?
BENEFICIS

 Identifiquem i  analitzem informació sobre les competències corporatives i les necessitats  reals per a identificar en quin grau són desenrotllades per un  empleat o possible candidat a un  lloc, i les  comparem amb el perfil de competències requerit per un lloc de treball, de tal manera que puga formular-se un juí de valor sobre l'ajust al mateix.

 Comeses principals:

 • Avaluar amb encert la competència de qui ocupa o podria ocupar un lloc de treball en la seua organització.
 • Que l'avaluació de competències siga entesa per tots els que hi participen, de tal manera que siga percebuda i acceptada com una funció necessària, integrada dins de la gestió de les persones en l'organització.
 • Documentar el procés i crear els Manuals de Competències, així com la definició i implantació del Model Operatiu.

Amb este fi, posem a la seua disposició consultors especialitzats en l'ús de les diferents tècniques  empleades i habilitat per a detectar els errors comuns que solen afectar la fiabilitat dels resultats d'una avaluació de competències.

 • Alta  Direcció
 •  Direccions Funcionals
 •  Comandaments intermedis
 • Caps d'equip o  team  leaders
 • Tècnics
 • Personal per àrea funcional i de coneixement
 • Personal de base

Anàlisi,  disseny i implantació de Sistemes de Retribució i Compensació Corporatius

EN QUÈ CONSISTIX?
COM  TREBALLEM?
BENEFICIS

Li  ajudem a establir els nivells de remuneració, identificar els beneficis i la retribució de directius i  empleats, instituir el programa de retribució indicat, i a crear models únics flexibles i eficients. Com pot generar un major compromís?. Com i quan devem de retribuir l'èxit?.

L'estructura de personal i la relació entre costos i productivitat són, sens dubte, els elements clau que determinen el rendiment econòmic i financer de les Companyies i, en molts casos, la clau de la continuïtat de la mateixa.

 Analitzem,  dissenyem i  implantem programes de compensació total que, alineats a l'estratègia, cultura,  valors, aconseguixen l'impacte que potencialment es produirà en el talent i en l'organització.

Implantar un programa de compensació total ha de generar un valor  real.

Entre les accions vinculades a este àmbit clau en l'organització  dissenyem i  implantem:

 • Estratègies i Sistemes de compensació.
 • Marco de compensació total.
 • Retribució de Directius.
 • Valoració de llocs de treball.
 • Servici d'estudis retributius.
 • Programes de compensació flexible i beneficis.

Més serveis

Estratègia, organització i desenrotllament del Capital Humà

MÉS INFO

Clima, motivació i màrqueting intern

MÉS INFO

Reclutament, selecció,  headhunting i processos de desvinculació corporativa

MÉS INFO